NÁVRH NA PROJEDNÁNÍ
ÚPRAVY
STANOV DKČR


KRITÉRIA PRO ÚČAST
NA MS IDC
4. – 6. 5. 2018
LOZORNO /SK/

Zůstávají v platnosti kritéria
daná předsednictvem IDC
(platná pro rok 2017 viz. vpravo)

Výkonnostní kritéria: 2x splnění zkoušky IPO 3 u dvou různých rozhodčích na minimálně 250 bodů, přičemž oddíl C – obrana musí být ohodnocena minimálně 85 body a TSB hodnocení – A

Termín pro splnění: započítávají se zkoušky a závody se zápisem výcvikové značky v termínech konání minimálně 1 týden po skončení MS IDC (2017 se konalo v termínu 20. – 21. 5. 2017) a nejpozději 4 týdny před uzávěrkou přihlášek na příští MS IDC (termín uzávěrky přihlášek k datu zpracování zpravodaje není znám)

Přihlášení na MS: přihlášky na MS IDC zajišťuje/zasílá předsednictvo klubu (prostřednictvím výcvikáře). Přihláška musí být doložena kopií výkonnostní knížky se zapsanými výsledky včetně TSB hodnocení.

Žádáme všechny členy DKČR, kteří chtějí klub reprezentovat a mají již splněna kvalifikační kritéria, aby kontaktovali předsedkyni klubu na e-mailu: renata_bocanova@volny.cz a v příloze zaslali sken výkonnostní knížky dokládající splnění podmínek a to do 31. 1. 2018

Ti členové, kteří mají splněno jen částečně (jednu zkoušku a či závod) a měli by zájem reprezentovat, tzn. na jaře mají v úmyslu kvalifikaci dokončit, nechť se také kontaktují do tohoto data předsedkyni.
7

 

 


Číslo účtu: 1141468349/0800 - jako VS vždy uvádějte číslo průkazky

!!! Na adresu jednatele nezasílejte hotové peníze !!!

Veškeré platby zasílejte na číslo účtu klubu.

Zápisné (jednorázové) 100,- Kč
Roční členský příspěvek - řádný člen - 500,- Kč

 

!!! KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA PRO ÚČAST NA MS IDC !!!

* 2x splnění zkoušky IPO 3 u dvou různých rozhodčích
* Minimální limit 250 bodů, z toho minimum 85 bodů v oddíle C (obrana)
* TSB hodnocení – A, provádí rozhodčí oddílu C viz zkušební řád IPO strana 12 na www.kynologie.cz/zkusebni-rady.htm.
* Kvalifikační zkoušky mohou účastníci absolvovat v zemi, za kterou startují a to nejdříve 1 týden po skončení předešlého MS IDC a nejpozději 4 týdny před uzávěrkou přihlášek na další MS IDC.
* Přihlášky zajišťuje a vyřizuje výcvikář dané země/klubu, k přihlášce na MS IDC musí být přiložena kopie výkonnostní knížky se zapsanými výsledky zkoušek či závodů se zápisem výcvikové značky a to včetně TSB hodnocení!!!!!
* Předsednictvo IDC může z důvodů nesportovního chování atp. přihlášku a účast závodníka na MS IDC odmítnout.

ZDROJ: INFORMACE HLAVNÍHO VÝCVIKÁŘE IDC, Z ROZHODNUTÍ PŘEDSEDNICTVA IDC