!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

PRO ÚČASTNÍKY A NÁVŠTĚVNÍKY

SVODU A BONITACE DKČR
 

OBĚ AKCE PROBĚHNOU V SOBOTU 15.6.2019
 

ZAČÁTEK POSUZOVÁNÍ SVODU: 8.30 hod.

ZAČÁTEK POSUZOVÁNÍ BONITACE: 11hod.
 


Z POVĚŘENÍ
DOBRMAN KLUBU ČR

VÁS ZVEME NA
SVOD a BONITACI DOBRMANŮ

dne 15. a 16.6.2019
areál
ZKO KLÁNOVICE - PRAHA 9

Propozice svod + přihláška svod 2019

Propozice bonitace + přihláška bonitace 2019
 


Nabídka spolupráce
při uspořádání akcí
Dobrman klubu ČR
v roce 2020!!!


VÝČET PLÁNOVANÝCH
KLUBOVÝCH AKCÍ
V ROCE 2020
Jarní svod a bonitace 2020
Podzimní svod a bonitace 2020

Speciální výstava dobrmanů 2020
Klubová výstava dobrmanů se zadáním titulu Klubový vítěz 2020
Klubová výstava dobrmanů bez zadání titulu Klubový vítěz 2020


Zájemce o uspořádání akcí
pod záštitou
Dobrman klubu ČR
z řad ZKO či jiných občanských sdružení žádáme o zaslání nabídek na spolupráci k rukám předsedkyně MUDr. Renáta Bočanová na e-mail: renata_bocanova@volny.cz, nejpozději do 30.6.2019!

 

 


Číslo účtu: 1141468349/0800 - jako VS vždy uvádějte číslo průkazky

!!! Na adresu jednatele nezasílejte hotové peníze !!!

Veškeré platby zasílejte na číslo účtu klubu.

zápisné ( jednorázové ) - 200,- Kč
roční členský příspěvek v roce 2018 - řádný člen 500,- Kč
roční členský příspěvek od roku 2019 - řádný člen - 600,- Kč

 

!!! KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA PRO ÚČAST NA MS IDC !!!

* 2x splnění zkoušky IPO 3 u dvou různých rozhodčích
* Minimální limit 250 bodů, z toho minimum 85 bodů v oddíle C (obrana)
* TSB hodnocení – A, provádí rozhodčí oddílu C viz zkušební řád IPO strana 12 na www.kynologie.cz/zkusebni-rady.htm.
* Kvalifikační zkoušky mohou účastníci absolvovat v zemi, za kterou startují a to nejdříve 1 týden po skončení předešlého MS IDC a nejpozději 4 týdny před uzávěrkou přihlášek na další MS IDC.
* Přihlášky zajišťuje a vyřizuje výcvikář dané země/klubu, k přihlášce na MS IDC musí být přiložena kopie výkonnostní knížky se zapsanými výsledky zkoušek či závodů se zápisem výcvikové značky a to včetně TSB hodnocení!!!!!
* Předsednictvo IDC může z důvodů nesportovního chování atp. přihlášku a účast závodníka na MS IDC odmítnout.

ZDROJ: INFORMACE HLAVNÍHO VÝCVIKÁŘE IDC, Z ROZHODNUTÍ PŘEDSEDNICTVA IDC