ROČENKA 2019

PŘÍSPĚVKY, REPORTÁŽE A INZERCI
 

ZASÍLEJTE EMAILEM NA

oddvoulvu@volny.cz

renata_bocanova@volny.cz 

uzávěrka 15.11.2019!!!SPOLUPRACUJEME!!!

 ČERVENÁ TLAPKAREGISTR DOBROVOLNÝCH
PSÍCH DÁRCŮ KRVE

 


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DKČR
INFORMACE PRO ČLENY DKČR O ZPRACOVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Číslo účtu: 1141468349/0800 - jako VS vždy uvádějte číslo průkazky
  !!! Na adresu jednatele nezasílejte hotové peníze !!!
  Veškeré platby zasílejte na číslo účtu klubu.
  Zápisné (jednorázové)
200,- Kč
 Roční členský příspěvek - řádný člen -
600,- Kč


!!! KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA PRO ÚČAST NA MS IDC !!!

* 2x splnění zkoušky IPO 3 u dvou různých rozhodčích
* Minimální limit 250 bodů, z toho minimum 85 bodů v oddíle C (obrana)
* TSB hodnocení – A, provádí rozhodčí oddílu C viz zkušební řád IPO strana 12 na www.kynologie.cz/zkusebni-rady.htm.
* Kvalifikační zkoušky mohou účastníci absolvovat v zemi, za kterou startují a to nejdříve 1 týden po skončení předešlého MS IDC a nejpozději 4 týdny před uzávěrkou přihlášek na další MS IDC.
* Přihlášky zajišťuje a vyřizuje výcvikář dané země/klubu, k přihlášce na MS IDC musí být přiložena kopie výkonnostní knížky se zapsanými výsledky zkoušek či závodů se zápisem výcvikové značky a to včetně TSB hodnocení!!!!!
* Předsednictvo IDC může z důvodů nesportovního chování atp. přihlášku a účast závodníka na MS IDC odmítnout.

ZDROJ: INFORMACE HLAVNÍHO VÝCVIKÁŘE IDC, Z ROZHODNUTÍ PŘEDSEDNICTVA IDC