KLUBOVÁ VÝSTAVA DKČR
LITOMĚŘICE 20.5.2017

přihláška + propozice
 SVOD a BONITACE DKČR
PRAHA - KLÁNOVICE
10 - 11.6.2017

propozice a přihláška
BONITACE + SVOD


Výcvikové soustředění dobrmanů před MS !!!!

8. - 9.4.2017
v areálu FK Hartvíkovice


 

Výběrový závod
1.4.2017 Český Brod

!!! ZRUŠEN !!!

 

 

 

 


Číslo účtu: 1141468349/0800 - jako VS vždy uvádějte číslo průkazky

!!! Na adresu jednatele nezasílejte hotové peníze !!!

Veškeré platby zasílejte na číslo účtu klubu.

Zápisné (jednorázové) 100,- Kč
Roční členský příspěvek - řádný člen - 500,- Kč

 

!!! KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA PRO ÚČAST NA MS IDC 2017 !!!

* 2x splnění zkoušky IPO 3 u dvou různých rozhodčích
* Minimální limit 250 bodů, z toho minimum 85 bodů v oddíle C (obrana)
* TSB hodnocení – A, provádí rozhodčí oddílu C viz zkušební řád IPO strana 12 na www.kynologie.cz/zkusebni-rady.htm.
* Kvalifikační zkoušky mohou účastníci absolvovat v zemi, za kterou startují a to nejdříve 1 týden po skončení předešlého MS IDC a nejpozději 4 týdny před uzávěrkou přihlášek na další MS IDC.
* Přihlášky zajišťuje a vyřizuje výcvikář dané země/klubu, k přihlášce na MS IDC musí být přiložena kopie výkonnostní knížky se zapsanými výsledky zkoušek či závodů se zápisem výcvikové značky a to včetně TSB hodnocení!!!!!
* Předsednictvo IDC může z důvodů nesportovního chování atp. přihlášku a účast závodníka na MS IDC odmítnout.

ZDROJ: INFORMACE HLAVNÍHO VÝCVIKÁŘE IDC, Z ROZHODNUTÍ PŘEDSEDNICTVA IDC