Kynologický klub Klánovice
z pověření
Dobrman klubu ČR
pořádá svod dorostu
se soutěží o nejlepšího psa
a fenu svodu DKČR

9. června 2018 – areál cvičiště
 Kynologického klubu Klánovice,
Praha 9, ulice V Jehličině
(info na tel. 724424964)


propozice + přuhláška

 

Kynologický klub Klánovice
z pověření
Dobrman klubu
České republiky
pořádá
BONITACI

9. června 2018 – areál cvičiště
 Kynologického klubu Klánovice,
Praha 9, ulice V Jehličině
(info na tel. 724424964)

propozice + přihláška 

 

 


Číslo účtu: 1141468349/0800 - jako VS vždy uvádějte číslo průkazky

!!! Na adresu jednatele nezasílejte hotové peníze !!!

Veškeré platby zasílejte na číslo účtu klubu.

zápisné ( jednorázové ) - 200,- Kč
roční členský příspěvek v roce 2018 - řádný člen 500,- Kč
roční členský příspěvek od roku 2019 - řádný člen - 600,- Kč

 

!!! KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA PRO ÚČAST NA MS IDC !!!

* 2x splnění zkoušky IPO 3 u dvou různých rozhodčích
* Minimální limit 250 bodů, z toho minimum 85 bodů v oddíle C (obrana)
* TSB hodnocení – A, provádí rozhodčí oddílu C viz zkušební řád IPO strana 12 na www.kynologie.cz/zkusebni-rady.htm.
* Kvalifikační zkoušky mohou účastníci absolvovat v zemi, za kterou startují a to nejdříve 1 týden po skončení předešlého MS IDC a nejpozději 4 týdny před uzávěrkou přihlášek na další MS IDC.
* Přihlášky zajišťuje a vyřizuje výcvikář dané země/klubu, k přihlášce na MS IDC musí být přiložena kopie výkonnostní knížky se zapsanými výsledky zkoušek či závodů se zápisem výcvikové značky a to včetně TSB hodnocení!!!!!
* Předsednictvo IDC může z důvodů nesportovního chování atp. přihlášku a účast závodníka na MS IDC odmítnout.

ZDROJ: INFORMACE HLAVNÍHO VÝCVIKÁŘE IDC, Z ROZHODNUTÍ PŘEDSEDNICTVA IDC